Lekdetectie? Bel 0483/386556 of mail naar info@lekdec.be

Een heel arsenaal aan technieken

Lekdec zet een heel arsenaal aan opsporingstechnieken in voor lekdetectie zonder breekwerk. Afhankelijk van de vastgestelde problemen onderzoeken we doelgericht uw verwarmingsbuizen, waterleidingen, waterafvoer, gasleidingen,…

Welke potentiële technieken zetten wij in voor lekdetectie?

Druktest

Druktest

We zetten druk op verschillende afgesloten leidinggedeeltes en controleren het eventuele drukverlies. Zo bepalen we in welk leidinggedeelte het lek zich situeert.

Traceergas

Traceergas

We spuiten een onschadelijk gas in de leiding. De moleculen van dit gas zijn zo klein dat deze ter hoogte van het lek door de muur dringen. Met gespecialiseerde apparatuur meten we waar dit precies gebeurt.

Warmtebeeldcamera

Warmtebeeldcamera

Met een warmtebeeldcamera bekijken we uw leidingen. Aan de hand van eventuele warmteverspreiding zien we waar in de muur of vloer er een lek zit.

Deze warmtebeeldcamera kunnen we ook gebruiken voor een onderzoek naar de warmteverliezen in uw woning. Aan de hand van warmtebeelden bekijken we de luchtdichtheid van uw woning en sporen we koudebruggen op.

Wij beschikken verder ook over alle nodige materialen om een volledige blowerdoortest uit te voeren. Het resultaat van deze test kan u gebruiken in de verplichte EPB-verslaggeving van uw nieuwbouwwoning. Bij een geslaagde test zakt het E-peil van uw woning.

Tracés van leidingen

Tracés van leidingen bepalen

Met een detectietoestel bepalen we haarfijn waar in de ondergrond of in de muren watervoerende leidingen lopen. Ook kunststofleidingen kunnen we op deze manier traceren.

Endoscoop

Endoscoop

Deze minuscule camera is geschikt voor het onderzoeken van afvoerleidingen van bijvoorbeeld vaatwassers of wasmachines. Wanneer we een potentieel lek onder douches, baden of in wanden moeten zoeken, kan de camera via een klein boorgaatje tot drie meter in de leiding scherpe beelden maken.

Aquafoon

Aquafoon

Dit toestel met koptelefoon laat toe om aan de hand van geluidsverschillen de precieze locatie van een lek in de waterleiding te bepalen.

Vochtmeter

Vochtmeter

Zelfs wanneer u opstapelend vocht in de muur nog niet ziet, stelt deze vochtmeter vast waar vocht zich ophoopt.

Kleurstof

Kleurstof

Aan de hand van een kleurstof maken we het lek visueel. Deze techniek laat toe om lekken op te sporen in afvoerleidingen, dakgoten, platte daken,…

Rookgas

Rookgas

Aan de hand van rook die we onder druk inspuiten, zien we waar het probleem in uw rioleringsbuizen zich voordoet. Dit toestel zetten we vooral in bij een rioolgeur.

Ook een lek in een plat dak kunnen we met rookgas opsporen. We spuiten gas onder het dakmembraan, waarna we kijken waar er gas vrijkomt.

Duwcamera

Duwcamera

Een duwcamera is groter dan een endoscoop en vooral geschikt voor afvoerleidingen. De kop van de camera is traceerbaar en kunnen we bovengronds volgen.